Oferta

Pomagamy w kompleksowym wyposażaniu ferm drobiu. Oferujemy wydajne i sprawdzone rozwiązania renomowanych producentów systemów karmienia, pojenia, ogrzewania, schładzania, wentylacji oraz systemy alarmowe.

Sprzedajemy podzespoły i urządzenia wszystkich oferowanych systemów:

  • wentylatory osiowe
  • wentylatory o dużej wydajności
  • wentylatory mieszające (mieszacze powietrza)
  • sterowniki wentylacji
  • komputery klimatyczne
  • czujniki temperatury
  • czujniki wilgotności
  • dysze systemów schładzania
  • pompy systemu schładzania
  • wloty powietrza z pianki poliuretanowej
  • wloty powietrza z PP
  • kominy wentylacyjne
  • osłony wlotów powietrza
  • osłony wentylatorów
  • układy reduktorów II stopnia
  • promienniki gazowe (gaz propan, gaz ziemny naturalny)
  • nagrzewnice gazowe (gaz propan, gaz ziemny naturalny)
  • nagrzewnice na olej opałowy
  • nagrzewnice wodne
  • karmidła dla jednodniówek
  • karmidła dla brojlera kurzego
  • karmidła dla indyków
  • karmidła dla kaczek i gęsi
  • spirale paszowe
  • rury systemów karmienia
  • podajniki paszy
  • czujniki poziomu paszy
  • silosy paszowe metalowe
  • silosy paszowe z tworzyw sztucznych
  • poidła dzwonowe
  • poidła smoczkowe
  • poidła dla indyków
  • poidła dla trzody chlewnej
  • poidła smoczkowe dla bydła
  • dozowniki leków i witamin
  • mieszalniki do leków i witamin
  • filtry wodne
  • wodomierze
  • reduktory ciśnienia
  • sterowniki oświetlenia
  • oprawy oświetleniowe
  • wagi do ważenia drobiu
  • ruszta dla trzody chlewnej
  • ściany działowe
  • alarmy