Systemy transportu paszy

Systemy transportu paszy z silosów do systemów karmienia. Oferujemy systemy o rożnych średnicach.
Broszura o systemach transportu paszy.