System wag WGJ-8 składa się z jednego pulpitu rejestrującego oraz ośmiu modułów ważących WGJ-1. Przystosowany do pomiaru masy drobiu nieprzekraczającego 10,000 kg. Zaawansowany algorytm pomiaru oraz obliczeń umożliwia określenia masy drobiu z rozdzielczością do 1g. Dzięki możliwości zaprogramowania tzw. wzorcowych krzywych wag, precyzyjnie określa płeć ważonego drobiu.

Urządzenie potrafi zapamiętać do 250 000 pomiarów dla każdego modułu wagi WGJ-1 (w wykonaniu specjalnym istnieje możliwość zwiększenia tej liczby do 1 000 000 pomiaru dla każdego modułu WGJ-1). Pojedyncza sesja rejestracji może trwać do 250 dni. Urządzenie dopuszcza do 1000 sesji rejestracji bez potrzeby skasowania danych zawartych w pamięci.

Użytkownik może zaprogramować trzy wzorcowe krzywe wagi: samca, samicy oraz bez rozróżniania płci. Każda krzywa składa się z pięciu punktów określających wiek stada i wagę wzorcową w danym dniu.

Ponadto użytkownik określa wiek stada w dniu startu rejestracji oraz typ ważonego stada:

 • kura (same samice);
 • kogut (same samce);
 • stado mieszane (kury i koguty)
 • stado bez rozróżniania płci.

Zgromadzone dane można poddać analizie statystycznej. Obliczane są następujące wartości:

 • minimalna waga w danym dniu;
 • maksymalna waga w danym dniu;
 • srednia waga dzienna;
 • wariancja;
 • odchylenie standardowe;
 • zmienność stada;
 • dzienny przyrost wagi.

Urządzenie wyposażone jest w interfejsy: RS232 i RS485 umożliwiające podłączenie komputera klasy PC w celu zdalnego zarządzania systemem wag oraz odczytem zgromadzonych danych i poddaniu ich bardziej szczegółowej analizie. Program komputerowy oprócz wyświetlania  wymienionych wyżej wartości potrafi łączyć wyniki z poszczególnych wag oraz obrazować wyniki na wykresach.

dol98bwaga

Oferujemy również wagi paszowe.

dol99wagapaszowa dol99wagapaszowa1

Waga dla drobiu (indyk, brojler).