Specjalistyczne wentylatory i mieszacze powietrza dla ferm drobiu i obiektów hodowlanych.

Polska Ferma Wentylator SKOV
Wentylator dużej wydajności z żaluzją SKOV typ 1700.

  • wentylatory osiowe
  • wentylatory o dużych wydajnościach
  • wloty powietrza
  • kominy wentylacyjne
  • komputery klimatyczne firmy SKOV
  • systemy awaryjnego otwierania wlotów powietrza firmy SKOV
  • alarmy i centrale alarmowe

wentylator o wysokiej wydajności Polska FermaWentylator wysokiej wydajności